2011-2012-2013 LYS-1 de Gelen Matematik Soruların Konu Dağılımı

Tarih: 12.1.2013

 

2010-2011-2012 LYS TESTLERİ KONU VE SORU SAYILARI
LYS MATEMATİK
YGS - LYS ORTAK KONULAR 2010 2011 2012
1 Obeb-okek 1 1 1
2 Sıralama, basit eşitsizlikler 1 1 1
3 Sayı basamağı- Bölen sayı 2
4 Temel kavramlar 1
5 Üslü - köklü İfadeler 1 3
6 Mutlak değer 1
7 Oran-orantı 1
8 Denklem çözme 1
9 Kümeler 1 1
10 Çarpanlara ayırma 4 2
11 Permütasyon
12 Kombinasyon 1
13 Binom açılımı 1
14 Olasılık 1 1 1
15 Kartezyen çarpım- Bağıntı
16 Fonksiyon 3 2 2
17 İşlem 1 1 1
18 Modüler aritmetik 1 3
LYS MATEMATİK KONULAR
19 Polinomlar 2 1 2
20 2. Dereceden denklemler 1
21 Eşitsizlik 3 1
22 Parabol 1 1
23 Toplam çarpım sembolü 1 2 1
24 Diziler Seriler 2 2 2
25 Trigonometri 4 4 4
26 Karmaşık sayılar 4 3 3
27 Logaritma 4 2 2
28 Determinant - Matris 3 2 3
29 Özel tanımlı fonksiyonlar 4 2 1
30 Limit ve süreklilik 1 1 4
31 Türev ve uygulamaları 9 6 5
32 İntegral ve uygulamaları 5 5 4
TOPLAM 50 50 50